Kund

Förfrågan Order, nr / ref.

Företag:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

Fax :

eMail:

Annan kontakt:

Arbete

Artikel:

Storlek: mm

Antal: st

Färger:

Tryck:
positivt negativt utfallande ej utfallande

Skyddslack: klar matt

Format: R=

Hål: st, diam mm

Adessiv:

Annat efterarbete:

Material:

Underlag
Paste up
Fil, vilken
Skiss Filmoriginal, 1 upp
Filmmontage, upp, spalter

Annat underlag

Tidabell o. leverans

Underlaget i tryckeriet :

Leveranstid (färdigt arbete) :

Leveranssätt :

Leveransadress : beställarens Annan, vilken

Anmärkningar o. tilläggsuppg.
Tilltryckeriets kännedom :

Vg. kontakta mig innan verkställandet av förfrågningen / ordern.